Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
November 3, 2012
Image Size
629 KB
Resolution
1055×1441
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,223
Favourites
209 (who?)
Comments
25
Downloads
20
×
Blossom by HA24 Blossom by HA24
Crop from another pic which hasn't been done yet.

~*~

Phủi bụi cho dA. Cầm lại màu vẽ, vừa vui vui mà vừa buồn sao đó. Cứ lu bu theo một mớ lộn xộn ngoài đời mà nhiều khi quên mất những thứ nhỏ li ti mà dễ thương như việc cầm bút lên và vẽ.

Ờ, nhiều khi không muốn vậy mà vẫn phũ phàng thế đấy...
Add a Comment:
 
:iconccodylancco:
ccoDYLANcco Featured By Owner Mar 11, 2013
Trông rất hay ạ :iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3:
Reply
:iconha24:
HA24 Featured By Owner Mar 12, 2013
Cám ơn em XD~ Chị cũng thích cái tranh của em lắm.
(ngưỡng mộ nha~) =D
Reply
:iconempoleon92:
empoleon92 Featured By Owner Nov 29, 2012
Đây là ai vậy? :)
Reply
:iconha24:
HA24 Featured By Owner Dec 6, 2012
Sông Đà_ Nguyễn Tuân :la: :D
Reply
:icondear12211:
dear12211 Featured By Owner Nov 6, 2012
So beautiful
Reply
:iconha24:
HA24 Featured By Owner Nov 11, 2012
Thank you :hug:
Reply
:iconkayl33n:
kayl33n Featured By Owner Nov 4, 2012  Hobbyist Traditional Artist
I love her sleeve and hair! --I love the whole picture, but those stand out to me a lot. Her face is so cute, too : ) really pretty colors
Reply
:iconha24:
HA24 Featured By Owner Nov 6, 2012
Thank you so much.:tighthug::tighthug:
Reply
:iconlivinanotherworld:
livinanotherworld Featured By Owner Nov 3, 2012  Hobbyist Traditional Artist
amazing :)
Reply
:iconha24:
HA24 Featured By Owner Nov 4, 2012
Thanks :hug:
Reply
Add a Comment: